Innovació

Invertir és un tema complex, però integrar la innovació i les millors pràctiques ens ha de permetre posar-ho més fàcil als nostres Clients

A nivell tecnològic hem invertit amb proveedors de referència :

  • Serveis de bases de dades, anàlisi i research
  • Reporting a Clients, incloent un Portal Web privat
  • Integració dels factors de sostenibilitat ESG
  • Eines de comunicació multicanals
  • Signatura digital integrada
  • Espai privatiu amb les millors garanties de seguretat i confidencialitat

A nivell de millors pràctiques, som membres de la Fecif, Federació Europea d’Assessors i Intermediaris Financers

innovacio.jpg