Sostenibilitat

Invertir en empreses que s’adaptin als factors de sostenibilitat ambientals, socials i de governança (ESG) ha de permetre una millor rendibilitat ajustada al risc, tot alineant-se amb els Valors dels Clients

Integrem els factors de sostenibilitat ESG en totes les fases de l’assessorament: definició del perfil d’inversió, elaboració d’anàlisis i recomanacions

Som la 1a entitat financera a Andorra signatària del Principis per la Inversió Responsable (PRI)

Som la 1a entitat financera a Andorra signatària de la Declaració Global dels Inversors als Governs sobre la Crisi Climàtica

sostenibilitat.jpg