Assessorament de forma continuada en funció del volum assessorat
    • Mínim 3.000 euros anuals
    • Entre 500.000€ i 1.000.000€ : 0,60% anual
    • Més de 1.000.000€ : 6.000€ + 0,20% de l’excedent de 1.000.000€ anuals
    • Possibilitat de tarifa forfetària fixa en funció del volum assessorat i del nivell d’implicació professional dels assessors
Assessorament de forma puntual : per minuta a 200€ / hora

Serveis complementaris : a definir en funció dels serveis

monedas-andorra.png