• 100% del capital en mans dels assessors
  • Inversió dels socis en els principals actius recomanats
  • Control de costos cercant  sempre l’opció d’inversió més òptima pel Client
  • Integració dels factors de sostenibilitat ESG en la presa de decisions d’inversió