• Cap vinculació amb entitats financeres
  • El Client tria els bancs amb qui vol treballar
  • 100% dels ingressos provenen dels Clients
  • No cobrem retrocessions en productes
  • Més de 20 anys d’experiència de cada soci en gestió d’actius