Soci Fundador

Licence en Ciències Econòmiques per la Universitat de Toulouse

CEFA

Més de 30 anys d’experiència